مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
 • مقایسه سوگیری های ادراکی کودکان و بزرگسالان در پردازش اشکال ترکیبی

  • دوشنبه 4 بهمن 1395 02:26

  علی رغم مطالعات گسترده بر روی سوگیری های ادراکی کودکان، به توانایی آنها در اتخاذ استراتژی ادراکی متناسب با موقعیت توجه چندانی نشده است. در این تحقیق، عملکرد کودکان دبستانی در یک تکلیف ردیابی محرک هدف با عملکرد بزرگسالان مقایسه شده است. در هر تمرین شکلی ترکیبی (شکلی که از در کنار هم قرار گرفتن اشکال کوچکتر تشکیل شده باشد) به افراد نشان داده شد که در آن محرک هدف یا در سطح کلی و یا در جزئیات تعبیه شده بود.

 • تاثیر جنسیت بر تغییرات چگالی ماده ی خاکستری مغز در زیر گروه های مختلف اختلال کم توجهی-بیش فعالی

  • دوشنبه 4 بهمن 1395 02:26

  بیماری نقص توجه –پیش فعالی یکی از شایع ترین بیماری های عصب تحولی است که ساختار و عملکرد سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد و دارای مشخصه یا مشخصه های کم توجهی، پیش فعالی/ تکانشی است.

 • سنجش توجه بصری با استفاده از ردیاب چشمی

  • دوشنبه 4 بهمن 1395 02:25

  میزان توجه بصری بیننده را می توان تا حد زیادی با ترجیح یا عدم ترجیح وی به نگاه کردن یا انتخاب یک محرک متناسب دانست و مورد سنجش قرارداد که این ترجیح می تواند به گونه ای زیرمجموعه ای از رفتار اجتماعی فرد در زندگی روزمره باشد.