مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

ارتباط با ما

برای ارتباط با دانشگاه می‌توانید فرم زیر را تکمیل کرده و پس از انتخاب واحد پذیرنده اطلاعات را ارسال نمایید .
همچنین می‌توانید با استفاده از آدرس پست الکترونیکی هر واحد با آنها در ارتباط باشید

تلفن تماس:
021-29901
نشانی:
آدرس دانشگاه: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو
کد پستی: 1983969411

ارتباط مستقیم با واحدها