مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

استفاده از پسآب تصفیه فاضلاب در تولیدات کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم شیمی و نفت

تجمع حشره کشها در محصولات سبزی و صیفی

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشکده علوم شیمی و نفت

دانشکده علوم زیستی

آلاینده های محیط زیستی در منابع آب، خاک و هوا (شناسایی و کنترل)

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم شیمی ونفت

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

سنجش آلاینده های آب، خاک، هوا و صوت

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم شیمی ونفت

پژوهشكده علوم محيطي

دغدغه های محیط زیستی استفاده از افزودنی های مختلف مواد شیمیایی در صنعت (کاغذ سازی و ....)

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری های نوین

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

کنترل آلودگی هوا با استفاده از غشاهای نانولیفی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

جایگزینی پلاستیک های زیست تخریب پذیر با محصولات بر پایه مواد پتروشیمی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

پژوهشکده علوم محیطی

پاکسازی آلودگی خاک با استفاده از نانو مواد زیستی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

تولید سلولهای خورشیدی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم شیمی و نفت

دانشکده برق