مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

استفاده از کودهای بیولوژیک و میکرو ارگانیسمهای تسریع کننده رشد بر کیفیت، حاصلخیزی و بهره وری اکوسیستمهای خاکهای کشاورزی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

استفاده از میکروارگانیسمها و گیاهان با قابلیت پاک کنندگی محیط در زیست پالایی خاکهای آلوده

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم زیستی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

توسعه انرژی های نو

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده فیزیک

کاربرد فناوریهای نو در معماری

دانشکده معماری

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

انرژی معماری

دانشکده معماری

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای گزینش نوع سامانه جداسازی آب شرب از آب غیرشرب

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

سیستم آب شیرین کن با تولید پساب صفر (ZLD)

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

بررسی و امکان سنجی تولیدصنعتی نانو اسفنج ها در کشور برای تصفیه آب

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

تولید صنعتی تصفیه کننده های دودکشهای شهری با کمک پلاسما

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

تولید صنعتی سلولهای خورشیدی و افزایش بهره وری آنها

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده برق

شناسایی و درجه بندی کاغذهای باطله

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

بهره گیری از کاغذ باطله برای تولید با ارزش افزوده بالاتر

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دغدغه های محیط زیستی استفاده از افزودنی های مختلف مواد شیمیایی در صنعت (کاغذ سازی و ....)

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

بهینه ساری مصرف انرژی، تولید و بهره گیری از انرژی های نوترکیب در صنعت (کاغذ سازی و ...)

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از پسماندهای صنایع خمیر و کاغذ

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده علوم محیطی

استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی برای تولید مواد با ارزش افزوده بسیار زیاد

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده علوم محیطی

استفاده از پسماندها در ساخت پانل ها و کامپوزیت های ساختمانی دوستدار محیط زیست

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده عمران آب و محیط زیست

ساخت پوشش های کامپوزیتی زیستی-پلیمری جهت بسته بندی مواد غذایی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم زیستی

تولید کامپوزیت های جاذب سلولزی جهت حذف ناخالصی ها

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی هسته ای

تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری های نوین

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

کنترل آلودگی هوا با استفاده از غشاهای نانولیفی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

کاربرد نانوالیاف در حوزه کشاورزی (رهایش کنترل شده مواد شیمیایی کشاورزی، کودهای شیمیایی بدون بافت)

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده علوم محیطی

جایگزینی پلاستیک های زیست تخریب پذیر با محصولات بر پایه مواد پتروشیمی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

پژوهشکده علوم محیطی

تولید نانوذرات فلزی، اکسیدهای فلزی، غیرفلزی و کامپوزیت ها با استفاده از روش های دوستدار محیط زیست (سبز) و ارزیابی عملکرد آنها در صنایع مختلف

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

پژوهشکده علوم محیطی

تولید مواد با ارزش مانند پروبیوتیک ها، بیوپلیمرها، بیوسورفکتانت ها، بیوکاتالیست ها و پروتئین های نوترکیب با استفاده از فناوری تخمیرغیرمداوم، غیر مداوم خوراک دهی شده و مداوم

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشكده علوم زيستي

بارگذاری مواد موثره گیاهان با خواص آنتی اکسیدانی در نانوحامل های دارویی زیست سازگار

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

پژوهشکده علوم محیطی

استفاده از لایه نازک و ذرات فتوکاتالیستی برای حذف آلاینده های آلی و فلزات سنگین

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده فیزیک

پژوهشکده علوم محیطی

طراحی و ساخت مبدل های کاتالیست سه گانه برای حذف گازهای سمی از اگزوز خودرو

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

پژوهشکده علوم محیطی

طراحی و ساخت واحدهای شیرین سازی آب شور با استفاده از نور خورشید

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

طراحی و ساخت بویلرهای حرارتی خورشیدی تا دمای 600 درجه برای استفاده در واحدهای شیرین سازی آب دریا

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده فیزیک

فناوری های نوظهور در پالایش و تصفیه محیط زیست

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشكده علوم محيطي

فناوری های نوظهور در سنجش و پایش محیط زیست

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

پژوهشكده علوم محيطي

پاکسازی آلودگی خاک با استفاده از نانو مواد زیستی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده علوم شیمی و نفت

شناسایی و تولید آنزیمهای صنعتی از باکتریهای محیطی

دانشکده علوم زیستی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین