مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان

دانشكده‌/ پژوهشكده مجري

دانشكده‌/ پژوهشكده همكار

استفاده از داده های سنجش از دور در تلفیق با داده‌های محیطی در ارزیابی توان اکولوژیکی و باروری اکوسیستمهای طبیعی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشكده علوم زمين

دانشکده فیزیک

اطلس حاصلخیزی و کیفیت خاک در مقیاس استانی و کشوری و بررسی پتانسیل توان احیاء

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

ارزیابی ریسک آفت کشهای مصرفی در کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

مدلسازی حوضه‌های آبریز با هدف تأمین نیازهای اکولوژی سیستم

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده ریاضی

دانشکده فیزیک

مطالعه زیستگاه­های حیات وحش در نقاط مختلف ایران و تعیین مطلوبیت زیستگاه با استفاده از مدل های ریاضی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

ارزیابی ریسک اکولوژیک

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

دانشکده فیزیک

مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده فیزیک

ارزیابی و نقشه سازی خدمات اکوسیستمی

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشکده فیزیک

آمایش سرزمین – پایش

پژوهشكده علوم محيطي

مرکز سنجش از دور

دانشکده فیزیک

آلاینده های محیط زیستی در منابع آب، خاک و هوا (شناسایی و کنترل)

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده علوم شیمی ونفت

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

سنجش آلاینده های آب، خاک، هوا و صوت

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم شیمی ونفت

پژوهشكده علوم محيطي

توسعه انرژی های نو

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده فیزیک

تدوین استانداردهای محیط زیستی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده فیزیک

آلودگی در محیط طبیعی و مصنوع

دانشکده معماری

دانشکده فیزیک

انرژی معماری

دانشکده معماری

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

تهیه اطلس محیط زیستی در زمینه های مختلف

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

ملاحظات پدافند غیر عامل در حوزه های تخصصی محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشکده فیزیک

مدیریت کمی- کیفی منابع آب حوضه‌های آبریز کشور و استفاده از روشهای مدلسازی مناسب جهت کاهش عوارض ناشی از ورود آلاینده‌های کیفی به منابع آب سطحی و زیرزمینی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

بهینه سازی آب شیرین کنها

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

روشهای درجا تصفیه فاضلاب

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

سیستم آب شیرین کن با تولید پساب صفر (ZLD)

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

بررسی و امکان سنجی تولیدصنعتی نانو اسفنج ها در کشور برای تصفیه آب

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

تحلیل و شبیه سازی ترافیک شهری و بررسی کنترل هوشمند آن

دانشکده فیزیک

دانشکده ریاضی

دانشکده علوم مهندسی و کامپیوتر

تولید صنعتی تصفیه کننده های دودکشهای شهری با کمک پلاسما

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

تولید صنعتی سلولهای خورشیدی و افزایش بهره وری آنها

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده برق

کاربرد دانش شبکه های پیچیده در تحلیل نقش شبکه های اجتماعی در آگاهی رسانی، مشارکت و پیشبرد برنامه های ملی محیط زیستی

دانشکده فیزیک

دانشکده ریاضی

دانشکده علوم مهندسی و کامپیوتر

شبیه سازی و بررسی تاثیرات توپوگرافی بر افت و خیزهای حرارتی و افزایش محلی دما

دانشکده فیزیک

دانشکده ریاضی

بررسی و انتقال تکنولوژی کاربرد نانو ذرات مغناطیسی در فرآیندهای پالایش

دانشکده فیزیک

دانشکده مهندسی هسته ای

تحلیل سری های زمانی بارندگی، افزایش دما و دیگر متغییرهای اقلیمی در سیستم های پیچیده

دانشکده ریاضی

دانشکده فیزیک

تحلیل و مدیریت سفره های آب زیر زمینی با کمک نظریه تراوش

دانشکده فیزیک

دانشکده عمران آب و محیط زیست

استفاده از لایه نازک و ذرات فتوکاتالیستی برای حذف آلاینده های آلی و فلزات سنگین

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده فیزیک

پژوهشکده علوم محیطی

طراحی و ساخت واحدهای شیرین سازی آب شور با استفاده از نور خورشید

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده فیزیک

طراحی و ساخت بویلرهای حرارتی خورشیدی تا دمای 600 درجه برای استفاده در واحدهای شیرین سازی آب دریا

دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده فیزیک

استفاده از بیواندیکاتورها برای سنجش آلودگی هوا

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم زیستی

بررسی رابطه ساختمانها (ارتفاع، موقعییت و توزیع) با پدیده فروپخش و یا فراپخش آلودگی هوا

دانشکده فیزیک

دانشکده معماری

وابستگی جریانهای همرفت هوا درمیان ساختمانها و برجها به مکان، ارتفاع و توزیع آنها

دانشکده فیزیک

دانشکده عمران آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

ظهور رفتارهای جمعی در پارامترهای زیست محیطی

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشكده علوم زيستي

مدل سازی الگوهای مدیریتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کنترل آلودگی هوا

دانشکده فیزیک

دانشکده ریاضی

تحلیل جاده های درون شهری و مقایسه و معیار بهینه بودن جاده ها و اتصالات آنها در شهرهای بزرگ با رویکرد کاهش آلودگی هوا

دانشکده فیزیک

دانشکده عمران آب و محیط زیست

توسعه سنسورهای مولکولی جهت تشخیص میکروارگانیسمهای محیطی

دانشکده علوم زیستی

دانشکده فیزیک

شناسایی آلاینده ها با استفاده ار تکنیک سنجش از دور و نزدیک

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

تصفیه آبهای آلوده و گازهای سمی توسط پلاسما

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

تبدیل پسماندهای شهری، صنعتی و بیمارستانی به ترکیبات با ارزش و تولید برق با استفاده از فناوری پلاسما

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

استفاده از فناوری پلاسما در تبدیل پسماند های نفتی و پتروشیمی به ترکیبات ارزشمند

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

گندزدایی آب و تصفیه پساب های دارویی با استفاده از فناوری پلاسما اتمسفری

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

تیدیل آلاینده های گازی به ترکیبات بی خطر با استفاده از پلاسما اتمسفری

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

جذب آلاینده های جامد معلق در واحد های صنعتی با استفاده از جاذبهای پلاسمایی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

بارور نمودن ابرها

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

استریل هوای مراکز بهداشتی و درمانی با استفاده از فناوری پلاسما

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

تولید سلولهای خورشیدی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

دانشکده فیزیک

دانشکده علوم شیمی و نفت

دانشکده برق

حقوق محیط زیست و انرژیهای تجدید پذیر

دانشکده حقوق

دانشکده فیزیک

غشاهای گرافینی جهت تصفیه آب

دانشکده فیزیک

دانشکده عمران آب و محیط زیست