مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی و ساخت وسائل و تجهیزات تشخیصی مثل شنوائی سنجی

ساخت و راه اندازی تجهیزات تکنولوژیک مورد استفاده در اتاق عمل مانند کوتترهای جراحی

ساخت و راه اندازی تجهیزات تکنولوژیک مورد استفاده در لاپاراسکوپی

ساخت و راه اندازی تجهیزات تکنولوژیک مورد استفاده در سیستم های تنفسی و gating

ساخت و راه اندازی تجهیزات کایروپراکتیک

ساخت سمعک

ساخت دستگاه های الکتروآنسفالوگرافی

ساخت تجهیزات مورد استفاده در سیستم های آندوسکوپی

طراحی و ساخت pacemaker

طراحی و ساخت سیستم های گفتاردرمانی

طراحی بخش های الکترونیکی و کنترل اعضاء و اندام مصنوعی و ساخت وسایل توانبخشی

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند دريچه هاي قلب

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند مفاصل مصنوعي

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند استخوان ها

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند غضروف ها

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند تاندون ها

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند ديسکهاي بين مهره اي

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند پيوندهاي سيستم اسکلتي-عضلاني

طراحی و ساخت بیورآکتورها

طراحی و ساخت بيوسنسورها

ساخت محصولات و تجهيزات جديد پزشكي شامل نانوروبات ها و بافت‌هاي مصنوعي

طراحی و ساخت حسگر های جدید بر مبنای فناوری نانو جهت استفاده در تصویربرداری درون تنی

ساخت حسگرهای زیستی بر پایۀ نانو ساختارهای طلا (به منظور تشخیص زودهنگام سلول های سرطانی)

ساخت و استفاده از ساختارها، وسایل و سيستم‌هاي داراي ويژگي ها و عملكرد جديد به دليل داشتن اندازه‌هاي كوچك

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در مقاصد تشخیصی مانند Optical Coherence Tomography

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در رادیوتراپی مانند Photodynamic Therapy

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در چشمپزشکی و اپتومتری مانند LASIK

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در ارتوپدی مانند درمان ضایعات مچ دست و پا و مفاصل بین انگشتی، سندرم های گردنی و کشیدگی عضلانی از ستون فقرات

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در فیزیوتراپی نظیر تورم، هماتوم، درد و ایسکمی بافتی

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در دندان پزشکی مانند رفع پوسیدگیهای دندانی

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در جراجی به منظور ایجاد برش های ظریف و عاری از خونریزی

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در درماتولوژی مانند رفع سوختگی های پوستی، اگزما و پسوریاسیس و کنترل هماتوم

مشارکت علمی و عملیاتی در تجهیز آزمایشگاههای مرتبط با علوم آزمایشگاهی

ساخت ابزارهای مورد استفاده در سنجش کمی تابشهای یونیزان و غیریونیزان مثل دوزیمترهای مختلف تابش

مشارکت در ساخت اندام های مصنوعی برای افراد معلول

مشارکت علمی و عملیاتی در تامین تجهیزات لازم برای بررسی های سلولی و مولوکولی

مشارکت علمی و عملیاتی در تامین تجهیزات لازم جهت کشت سلولی in vitro

طراحی و تولید بیورآکتورها و بیوژنراتورهای فراورده های بیولوژیک و ایمنی شناسی پیشرفته

تولید کیت های تشخیصی

ساخت آشکارسازهای RF جهت ارزیابی آسیبهای ایجاد شده در DNA از طریق آشکارسازی سیگنال های RF دریافتی از سلول

ساخت الکترودهای مورداستفاده در دریافت سیگنال های حیاتی

مکنتوانسنالوگرافی MEG

ساخت میکروآرایه

استفاده های صنعتی

هوش مصنوعی

رباتهای دستیار اجتماعی

پزشکی: کمک در جراحی های دقیق پزشکی با استفاده از بازوهای رباتیک

پیشنهاد و آماده سازی فلزات سازگار با بافت جهت ساخت stent های مورد استفاده در آنژیوبلاستی

پیشنهاد و آماده سازی مواد لازم جهت ساخت پروتزهای دندانی

ساخت قطعات فلزی جایگزین استخوان با استفاده از ترکیباتی نظیر نیکل و تیتانیم

ساخت بیوسرامیک های مختلف برای ایمپلانت دائمی سرامیکی در بدن انسان

ساخت سیم های اورتودنسی

تولید مواد جبرانی برای استفاده به عتوان تغذیه مکمل مانند تولید مواد جبرانی از جلبک ها

تولید واکسن های نوین زیستی مانند DNA واکسن ها جهت درمان HIV، سل و ...

تولید رادیوایزوتوپ های مورد استفاده در مقاصد تشخیصی

تولید رادیوایزوتوپ های مورد استفاده در مقاصد درمانی

تولید رادیودارو از طریق نشاندارسازی و تخلیص رادیوایزوتوپ ها

پردازش سیگنالهای مغزی به منظور پیش بینی زودهنگام بیماریها

توسعه ابزارهای محاسباتی برای تحلیل دادگان با حجم بالا که در پزشکی تولید می شوند BIG DATA

مدلسازی و شبیه سازی سیستم های زیستی به منظور تحلیل، پیش بینی و کنترل آنها

مدلسازی محاسباتی روند ایجاد سرطان و تاثیر روشهای درمانی

ارائه راهکارهای جدید برای پردازش سیگنال های حیاتی و پردازش تصاویر پزشکی

ثبت و پردازش سیگنال‌های برانگیختة شنوائی

انجام پردازش های لازم در اعضای مصنوعی شنوائی

پردازش سیگنال های صوتی گفتاری

تحلیل و مدل سازی کیفی و کمّی عضلات و سیستم عصبی محرک آنها

مشارکت در تشخیص بهتر ناهنجاریهایی از قبیل سرطان از طریق ارائه راهکارهای جدید در پردازش تصویر

توسعه روش های مبتنی بر محاسبات به منظور تخمین و ارزیابی عملکرد روش های مختلف درمان سرطان و بهینه سازی روند درمان

مشارکت در زمینه درمان سرطان از طریق ارائه راهکارهای جدید در طراحی درمان سرطان

طراحی و توسعه نرم افزارهای طراحی درمان جهت استفاده در انکولوژی پرتویی

طراحی و توسعه نرم افزارهای بازسازی تصویر جهت تشخیص بهتر ناهنجاری های آناتومیک

ارزیابی و آنالیز سیگنال های قلبی و مغزی مثل ECG و vital signals

توسعه روش های جدید حذف آلاینده های آب با استفاده از زیست فناوری

تحقیقات در حوزه ارتباط ناهنجاریهای فیزیکی بدن با علائم خونی

ارائه طرح های لازم جهت بهینه سازی ارتباط تغذیه و رشد

ساخت الکترودهای سازگار برای کاشت در مغز

توسعه سیستم های دوزیمتری جدید بر مبنای روش های شیمیایی، الکتریکی

تحقیقات در حوزه رادیوبیولوژی به منظور ارزیابی کمی اثرات ناشی از تابش بر بافت های بیولوژیک

انجام تحقیقات لازم در حوزه ارائه مواد بهینه سازگار با بافت جهت استفاده در بدن انسان و ایجاد کمترین آسیب های ایمونولوژیک

ارزیابی و آنالیز برهمکنش های دارویی با قسمت های مختلف بدن به منظور سنجش و تخمین سمیت دارو و کاهش اثرات جانبی ناشی از آن

بررسی و مدل سازی پیوند آب، انرژی، غذا و محیط زیست

تحقیق در حوزه تولید نانوداروها، داروهای بیولوژیک و ژن محور برای درمان بیمارهای خاص از قبیل MS و سرطان

تحقیقات در حوزه تولید مواد بهینه جهت حفاظ سازی در برابر پرتوهای یونساز

تفهیم بهتر آناتومی بدن انسان و حرکتشناسی مفاصل از طریق برگزاری کارگاه های مربوطه

ارائه روش‌هاي نوين دارو رساني و انتقال كنترل شده داروها به بدن

شناخت روش های تخریب پلیمرها، خوردگی فلزات و اضمحلال سرامیک ها