مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی و ساخت وسائل و تجهیزات تشخیصی مثل شنوائی سنجی

ساخت و راه اندازی تجهیزات تکنولوژیک مورد استفاده در اتاق عمل مانند کوتترهای جراحی

ساخت و راه اندازی تجهیزات تکنولوژیک مورد استفاده در لاپاراسکوپی

ساخت و راه اندازی تجهیزات تکنولوژیک مورد استفاده در سیستم های تنفسی و gating

ساخت و راه اندازی تجهیزات کایروپراکتیک

ساخت سمعک

ساخت دستگاه های الکتروآنسفالوگرافی

ساخت تجهیزات مورد استفاده در سیستم های آندوسکوپی

طراحی و ساخت pacemaker

طراحی و ساخت سیستم های گفتاردرمانی

طراحی بخش های الکترونیکی و کنترل اعضاء و اندام مصنوعی و ساخت وسایل توانبخشی

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند دريچه هاي قلب

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند مفاصل مصنوعي

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند استخوان ها

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند غضروف ها

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند تاندون ها

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند ديسکهاي بين مهره اي

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند پيوندهاي سيستم اسکلتي-عضلاني

طراحی و ساخت بیورآکتورها

طراحی و ساخت بيوسنسورها

ساخت محصولات و تجهيزات جديد پزشكي شامل نانوروبات ها و بافت‌هاي مصنوعي

طراحی و ساخت حسگر های جدید بر مبنای فناوری نانو جهت استفاده در تصویربرداری درون تنی

ساخت حسگرهای زیستی بر پایۀ نانو ساختارهای طلا (به منظور تشخیص زودهنگام سلول های سرطانی)

ساخت و استفاده از ساختارها، وسایل و سيستم‌هاي داراي ويژگي ها و عملكرد جديد به دليل داشتن اندازه‌هاي كوچك

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در مقاصد تشخیصی مانند Optical Coherence Tomography

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در رادیوتراپی مانند Photodynamic Therapy

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در چشمپزشکی و اپتومتری مانند LASIK

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در ارتوپدی مانند درمان ضایعات مچ دست و پا و مفاصل بین انگشتی، سندرم های گردنی و کشیدگی عضلانی از ستون فقرات

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در فیزیوتراپی نظیر تورم، هماتوم، درد و ایسکمی بافتی

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در دندان پزشکی مانند رفع پوسیدگیهای دندانی

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در جراجی به منظور ایجاد برش های ظریف و عاری از خونریزی

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در درماتولوژی مانند رفع سوختگی های پوستی، اگزما و پسوریاسیس و کنترل هماتوم

مشارکت علمی و عملیاتی در تجهیز آزمایشگاههای مرتبط با علوم آزمایشگاهی

ساخت ابزارهای مورد استفاده در سنجش کمی تابشهای یونیزان و غیریونیزان مثل دوزیمترهای مختلف تابش

مشارکت در ساخت اندام های مصنوعی برای افراد معلول

مشارکت علمی و عملیاتی در تامین تجهیزات لازم برای بررسی های سلولی و مولوکولی

مشارکت علمی و عملیاتی در تامین تجهیزات لازم جهت کشت سلولی in vitro

طراحی و تولید بیورآکتورها و بیوژنراتورهای فراورده های بیولوژیک و ایمنی شناسی پیشرفته

تولید کیت های تشخیصی

ساخت آشکارسازهای RF جهت ارزیابی آسیبهای ایجاد شده در DNA از طریق آشکارسازی سیگنال های RF دریافتی از سلول

ساخت الکترودهای مورداستفاده در دریافت سیگنال های حیاتی

مکنتوانسنالوگرافی MEG

ساخت میکروآرایه

استفاده های صنعتی

هوش مصنوعی

رباتهای دستیار اجتماعی

پزشکی: کمک در جراحی های دقیق پزشکی با استفاده از بازوهای رباتیک

تحقیق در حوزه روش های بهبود مهارت های روانی در ورزشکاران

ارائه طرح های لازم جهت بهینه سازی ارتباط تغذیه و رشد

راه اندازی و توسعه روش های درمانی مبتنی بر تابش غیریونیزان از قبیل درمان فوتودینامیک (photodynamic therapy)

مشارکت و همکاری با متخصصین تغذیه جهت ارزیابی نمودارهای رشد مربوط به کودکان و ارائه راهکارهای بهتر جهت ارتقای نمودار رشد در اطفال

مشارکت و همکاری با متخصصین ایمونولوژی جهت ساخت داروهای سازگار با فعالیت های فیزیولوژیک بدن انسان