مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

ساخت الکترودهای سازگار برای کاشت در مغز

تحقیقات در حوزه هدفمند کردن تولید محصولات ارگانیک و متناسب با اصول تغذیه

بررسی و مدل سازی پیوند آب، انرژی، غذا و محیط زیست

انجام تحقیقات لازم در حوزه اثرات زیست شناختی ناشی از کودهای مورد استفاده در کشاورزی و میزان تاثیر آنها بر سلامت جوامع انسانی و خطر ابتلا به سرطان