مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

بررسی و امکان­سنجی تدوین حقابه­ها و مبادلات آبی مربوط به منابع آبی مشترک و منطقه­ای و تاثیر آن بر پایداری منابع آب

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده حقوق

مدلسازي ژنوم هاي ژئوپليتيک ايران و کشورهاي همسايه با تاکيد بر آب و تعيين معيارهاي لازم براي سنجش ظرفيت عمومي و وضعيت آن در کشورهاي همسايه

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

بررسی روش­های فنی و مدیریتی برای بهره­برداری مشترک از آبهای مشترک و انتقال داده­ها

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده حقوق

بررسی حقوقی و امکانسنجی تدوین کنوانسیون­های منطقه­ای و بین­المللی در مورد تولید باران مصنوعی و هدایت ابرهای باران­زا (حقآبه جوي)

دانشكده حقوق

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

ارزيابي فني، اقتصادي و سياسي تجارت آب مجازي و كشت فراسرزميني

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزيابي فني، اقتصادي و سياسي تجارت آلودگي آبهاي مشترك با ساير كشورهاي حوضه

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

مدلسازي و توسعه شبكه همكاري آب و انرژي با كشورهاي همجوار و ارتباط آن با ساير بخشها (ژنوم­هاي ژئوپليتيكي)

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده مطالعات منطقه‌اي

دانشكده علوم زمين