مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

عنوان دانشکده /پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

ارزيابي و ارائه روش‌شناسي تهيه طرح‌هاي آمايش سرزمين با محوريت بخش آب

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده علوم محیطی

دانشکده اقتصادی و سیاسی

برنامه‌ریزی آمایش سرزمین از دیدگاه ظرفیت‌های منابع آب و پراکندگی آن در سطح کشور و تعیین محدودیت­های توسعه مناطق مختلف کشور با شرایط حفاظت از محیط زیست و تضمین توسعه پایدار

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

ارزيابي طرح تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني و ارائه راهبردها و راهكارها براي اصلاح و ارتقاء اثربخشي طرح

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم زمين

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

پژوهشكده علوم محيطي

بررسي اثرات آمایش بر اساس ظرفیت منابع آب بر فرایند مهاجرت و تنظیم جمعیت در حوضه­های مختلف

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

توسعه برنامه مديريت به­هم پيوسته آب در سطح ملي، منطقه‌اي و حوضه ابريز

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم زمين

پژوهشکده علوم محیطی

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

ظرفیت­سنجی و مدیریت حقابه‌ها و برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و برآورد اثرات برداشت بیش از حد بر ساختار آبخوان

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشکده معماری و شهرسازی

توسعه روش­های نوین مهندسی مجدد، علاج­بخشی و بازسازی تاسیسات آبی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم زمين

تهيه نقشه آسيب پذيري كيفي منابع آب سطحي و زيرزميني

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده علوم محیطی

برنامه ريزي منطقه‌اي برپایه شرايط اقليمي و محدوديتهاي منابع آب

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده علوم محیطی

توسعه روش­های نوین آبخیزداری و آبخوانداری، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده علوم محیطی

روش­های نوین مدلسازی و توسعه روش­های تغذیه مصنوعی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و آبخوان

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزيابي آثار تغيير اقليم بر منابع آب و مديريت بخش آب كشور

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده علوم محیطی

ارزيابي و امكان‌سنجي تدوين قوانين بخش آب كشور به صورت منطقه‌اي با لحاظ نمودن تنوع اقليمي، قوميتي و جمعيتي

دانشكده حقوق

دانشكده علوم زمين

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

بررسی روش­های حفظ و توسعه ضریب ذخیره آبخوان و افزایش قابلیت تغذیه

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشکده علوم

بررسی اثرات جمع­آوری، بازیافت و استفاده از پساب­های شهری بر آبخوان (نشست اراضی و آسیب به ساختمان­ها)

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم زمين

پژوهشکده علوم محیطی

توسعه مناطق روستايي و ايجاد معيشت جايگزين براي كشاورزان در مناطق تحت تنش ابي بالا

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

بررسی اثرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیاده­سازی طرح­های آمایش بر پایه ظرفیت منابع آب

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده علوم محیطی

توسعه برنامه جامع مطالعات، تحقيقات، بهره‌برداري و حفاظت و پایدارسازی منابع كارستي كشور

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

توسعه روش­های کنترل تبخیر و تعرق و افزایش ضریب تبدیل بارش به آب ذخیره زیرزمینی

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده شيمي

مدلسازی و ارزیابی تاثیر برداشت­های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در شاخصهای ژئومورفولوژیکی و هیدرو ژئومورفولوژیکی

,끚ضمین توسعه پایدار

دانشكده علوم زمين

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی و امکان­سنجی ارتقای تجهیزات حفاری بدون ترانشه و لوله­گذاری برای مجاری آب و فاضلاب و انتقال آب

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم زمين

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

ارزيابي و تحليل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در استحصال و استفاده از منابع آب غیرمتعارف

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده علوم زمين

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی