مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده مجری

امكان­سنجي ايجاد حسابداري ملي آب با هدف ارتقاء شاخص­هاي بهره ‌وري آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

توسعه برنامه علمی مدیریت تعرفه‌ و قيمت­گذاری آب در دشتهاي مختلف كشور

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزيابي اثربخشي ضوابط، دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با پايش و حفاظت كيفي منابع آب كشور

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده شيمي

برنامه ریزی و تدوین حقابه‌های زیست‌محیطی و نحوه تطابق آن با مبانی آمایش سرزمین، تامین نیازهای توسعه پایدار و تدوین لوایح حقوقی برای تضمین اجرایی و جلوگیری از تجاوز به حقابه­های مورد نظر

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده حقوق

برنامه­ریزی برای مديريت به‌هم‌پيوسته آب در سطح ملي و حوضة آبريز با رعايت اصول توسعه پايدار و هماهنگي متقابل بين بخش‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و خدماتي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

داننشکده علوم اجتماعی و رفتاری

ارزیابی و ارتقای نظام‌نامه تخصیص آب با درنظر گرفتن معيارهاي اقتصادي و اجتماعي و محيط زيستي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

بررسي اثرات آمایش بر اساس ظرفیت منابع آب بر فرایند مهاجرت و تنظیم جمعیت در حوضه­های مختلف

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده علوم محيطي

داننشکده علوم اجتماعی و رفتاری

تدوين روش‌شناسي بومي جهت محاسبه و برآورد حق‌آبه زيست‌محيطي پيكره‌هاي آبي كشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسي جنبه‌هاي فنی، اقتصادی، حقوقي و محيط زيستي احداث آب شيرين كنها

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده حقوق

دانشكده شيمي

برنامه‌ریزی و تعیین ظرفیت خودپالایی منابع آب و تخصیص سهمیه مجاز واریز آلاینده­ها و تدوین برنامه تجارت آلودگی

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده شيمي

ارزیابی جامع پروژه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای کشور

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

دانشکده حقوق

تدوين دستورالعملهاي بومي پياده سازي مديريت يكپارچه منابع آب و ارائه شاخصهاي پايش و ارزيابي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

دانشكده مديريت و حسابداري

توسعه روش­های نوین کشاورزی کم­آب و بدون آبیاری (نوع محصول، پوشش خاک، کاشت، داشت و برداشت)

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

تعيين ارزش اقتصادي پسابهاي شهري، صنعتي و كشاورزي

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

مطالعه و شناسایی گونه­های گیاهی با قابلیت تصفیه آب­های آلوده و پساب­ها، بومی­سازی یا کشف نمونه­های بومی مشابه با قابلیت تحمل شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف کشور

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی

تدوین و پياده‌سازي برنامه جامع آموزش همگانی در رابطه با خطر نابودي آبخوان­ها و زوال‌پذيري آنها

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بررسی تاثیر جرائم آلوده­سازی آب بر رعایت دستورهای حفاظت کیفی منابع آب

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی اثرات زیست محیطی پروژه­های آبی ( و فاضلاب) و تدوین برنامه­های تضمینی حفاظت از حقوق زیستمحیطی در مناطق مختلف کشور

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشکده حقوق

ظرفیت­سنجی توسعه كشت و صنعت هاي شورورز

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

تعيين معيارها و شاخصهاي ارزيابي آستانه پايداري حوضه‌هاي آبريز كشور

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زمين

توسعه مناطق روستايي و ايجاد معيشت جايگزين براي كشاورزان در مناطق تحت تنش ابي بالا

دانشكده علوم زمين

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

توسعه و ایجاد پایگاه داده­ها، مستندسازی و پایش اثرات فعالیت­های انجام­شده

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر

مركز مطالعات سنجش از دور

ارزيابي فني و اقتصادي ايجاد پايگاه داده و مستندسازي و پايش فعاليتهاي بخش آب (درگاه ملي آب)

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده رياضي

دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

انجام تحقیقات ژنتیکی برای افزايش عملكرد محصولات و سازگاري با رژیم کم­آبیاری

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

ارزيابي وضعيت بهره‌برداري از منابع آب غیرمتعارف در بخش كشاورزي و ارائه راهكارها و راهبردهاي بهبود وضعيت موجود

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

نقش مدیریتی شرکت­های آب و فاضلاب شهری در توسعه برنامه‌ریزی شهری و اثرات آن بر شاخص‌های شهر ایده‌آل (به­شهر) جهت ارائه به شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های شهری

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده مديريت و حسابداري

ارزيابي فني، اقتصادي و زیست­محیطی نمكزدايي از آبهاي درون سرزميني

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

ارزيابي فني، اقتصادي و زیست­محیطی نمكزدايي از آبهاي درون سرزميني

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

پژوهشكده علوم محيطي

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

امکان­سنجی و توسعه روش­های کشاورزی بدون خاک (هیدروپونیک) و تاثیر آن بر راندمان مصرف آب

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

كشاورزي سبز (سازگار با محيط زيست)، كشاورزي ارگانيك و ژنتیک گیاهی برای تطابق با تنش آبی

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

توليد و انتشار آمار داده و ستانده بخش آب با ساير بخشهاي اقتصادي

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده رياضي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزيابي تاثير سياستهاي حمايتي كشاورزي بر مديريت تقاضای آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسي و تحليل پتانسيل آب مجازي و آب سبز در مديريت تقاضاي آب در بخش كشاورزي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

طراحي شهركها و مجتمع‌هاي صنعتي با رويكرد Industrial ecology و تاثیر آن بر اکوسیستم­های آبی

دانشكده معماری و شهرسازی

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

محاسبه هزینه فرصت آب در بخش های مختلف مصرف اب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

تعیین ارزش کامل آب با احتساب ارزش ذاتی آب در بخش های مختلف مصرف

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

تدوین و توسعه نظام چند معیاره عرضه و تقاضای منابع آب در دشت های کشور (شناسایی معیارها و شاخص های اولویت دار در تدوین نظام ملی تخصیص آب در کشور)

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

توسعه مدلهای بهینه سازی اقتصادی-هیدرولوژیکی در تحلیل سیاستها و برنامه ریزی های تخصیص منابع آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

تدوین چارچوب حسابداری تلفیقی اقتصادی- زیست محیطی منابع آب کشور

دانشكده مدیریت و حسابداری

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم های آبی

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده مديريت و حسابداري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی اثر سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در مدیریت تقاضای آب

دانشكده مدیریت و حسابداری

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی و مدل سازی پیوند آب، انرژی، غذا و محیط زیست

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

بررسی روشهای مختلف تامین مالی طرح های توسعه منابع آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

درونی سازی هزینه های جانبی ناشی از برداشت و مصرف آب در قیمت گذاری و تخصیص منابع آب

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

جاری سازی سازگاری به تغییر اقلیم در سیاست ها و مدیریت منابع آب

دانشكده عمران، آب و محيط زيست

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري

دانشكده مدیریت و حسابداری

برآورد قیمت سایه ای آلاینده های منابع آب و ارزشگذاری منافع زیست محیطی طرح های تصفیه پساب

دانشكده مدیریت و حسابداریق

پژوهشكده علوم محيطي

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

دانشكده عمران، آب و محيط زيست