مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده /پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

بررسی و تعیین اثرات استفاده از پساب تصفیه­شده فاضلاب شهری در مصارف کشاورزی و باغداری بر کیفیت محصول و اثرات بهداشتی روی مصرف­کنندگان

دانشكده علوم زيستي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

بررسی روش­های نوین شوروزی و مطالعات ژنتیکی بر روی گونه­های مختلف

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي

دانشكده علوم زيستي

پژوهشکده علوم محیطی

كشاورزي سبز (سازگار با محيط زيست)، كشاورزي ارگانيك و ژنتیک گیاهی برای تطابق با تنش آبی

پژوهشكده علوم محيطي

پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي