مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی
عنوان دانشکده / پژوهشکده مجری دانشکده / پژوهشکده همکار

بررسی، امکان­سنجی و توسعه روش­های نوین تولید بارش­های مصنوعی و بارورسازی ابرها

دانشكده فيزيك

دانشكده شيمي

پژوهشكده لیزر و پلاسما