مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

شیوه‌نامه مدیریت برنامه‌های علمی دانشگاه

در راستای تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مبنی بر بهینه‌سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و توسعه علمی و ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها، شیوه‌نامه مدیریت برنامه‌های علمی دانشگاه شهید بهشتی تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده 1: اهداف

  1. برنامه ­ریزی برای تأمین نیروی انسانی متخصص و تکمیل زیر ساخت­ های علمی لازم طبق اولویت­های سند چشم ­انداز
  2. ارائه شیوه­ نامه اجرایی برای هدایت پتانسیل­ های دانشگاه جهت دستیابی به اهداف سند چشم ­انداز
  3. ارائه آیین­ نامه­ های تشویقی جهت هدایت و نظارت به حسن اجرای شیوه­ نامه­ های اجرایی

ماده 2: ارکان اجرایی برنامه‌های علمی

  1. شورای عالی برنامه‌های علمی: این شورا به ریاست رئیس دانشگاه تشکیل می­شود و وظیفه اصلی آن تعیین اولویت‌های موضوعی برنامه های علمی دانشگاه است.

تبصره: مدیر برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه دبیر شورای برنامه‌های علمی دانشگاه است که مدیریت کلیه امور مربوط به برنامه های علمی دانشگاه را بر عهده دارد.

  1. کمیته‌های علمی: هر یک از کمیته‌های علمی برنامه‌ها دارای یک دبیر است که با معرفی معاون پژوهشی و فناوری و حکم رئیس دانشگاه منصوب شده و مدیریت امور برنامه علمی مربوط را بر عهده دارد. اعضاء کمیته نیز توسط معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب می­شود که وظیفه هدایت برنامه علمی مربوط را برعهده دارند.

تبصره 1: کمیته‌های علمی هر برنامه علمی مجازند حسب مورد و نیاز نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی هر حوزه از درختواره دانشی برنامه علمی اقدام کنند.

تبصره 2: کمیته ­های علمی موظفند با دقت نظر درخت‌واره دانشی اولیه برنامه علمی دانشگاه را تدوین نموده و با بررسی دقیق دارایی دانش دانشگاه و کشور مسائل مربوط به هر بخش از درختواره دانشی حوزه را تبدیل به مسئله تحقیق دانشگاهی نماید و بر اساس میزان ارتباط موضوع با رشته‌های دانشگاهی، توانمندی و منابع در اختیار دانشکده‌ها اعم از اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آزمایشگاه‌ها و... ظرفیت‌های مربوط به هر دانشکده را تعیین و به مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش‌ تحصیلات تکمیلی دانشگاه ابلاغ نمایند.

تبصره 3: ترکیب اعضاء و سایر وظایف اعضاء شورای عالی علمی، کمیته­ های علمی و کارگروه­ های تخصصی در شیوه­نامه مستقلی ابلاغ خواهد شد.

ماده 3: در راستای تشویق دانشجویان و اعضای هیئت علمی به همکاری در برنامه های علمی دانشگاه تغییراتی در نظام مدیریت دانشگاه انجام خواهد شد. این تغییرات شامل مراحل تصویب طرح‌های پژوهشی تحصیلات تکمیلی، اعطای پژوهانه اساتید، اعطای فرصت‌های تحقیقاتی، امتیازات مربوط به ارتقای اساتید، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و اعطای امتیازات دانشجویی خواهد بود که هر یک از این تغییرات در شیوه‌نامه جدیدی ابلاغ می‌‌شود.

ماده 4: ظرفیت‌های برنامه: مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه بر اساس ظرفیت‌های تعیین شده از سوی کمیته علمی برنامه ها، ظرفیت هر واحد را تعیین و ابلاغ نموده و مسئول پی‌گیری حسن انجام تحقیقات مربوطه در واحدها و ارائه گزارش آنها به‌عهده کمیته علمی برنامه است.

این شیوه‌نامه در چهار ماده و چهار تبصره در تاریخ 5/8/1394 در شورای پژوهشی دانشگاه جهت پیشنهاد به هیئت رئیسه به تصویب رسید.