مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

ساخت نانوذرات مورداستفاده در رادیوتراپی به منظور افزایش میزان اثربخشی تابش در هدف درمان

مشارکت در ساخت نانوداروهای مورد استفاده در درمان های هدفمند

معرفی محصولات جدید دارویی- بهداشتی با استفاده از فناوری نانو در بخش مواد

مشارکت و طراحی اکسپیان دارو و تعیین فرمول شیمیایی بهینه برای آن

طراحی و ساخت کاتالیست های دارویی به منظور تسریع اثربخشی بالینی دارو

طراحی و ساخت کاتالیست های دارویی به منظور ایجاد تسریع در اثربخشی بالینی دارو

ساخت نانودراوهای مورداستفاده در درمانهای هدفمند از طریق سيستم‌هاي رهايش كنترل شده دارو

تولید مواد جبرانی برای استفاده به عتوان تغذیه مکمل مانند تولید مواد جبرانی از جلبک ها

ساخت مغز مصنوعی: در حال حاضر تحقیقاتی برای ساخت چیپ هایی به عنوان حافظه مغزی جایگزین برای افرادی که دچار مشکلات حافظه هستند

ارائه و پیشنهاد سیستم های نوین دارورسانی از طریق تکنولوژی نانو

اختراع نسل جدید نانوداروهای هدفمند ضد تومور و داروهای ضد آلزایمر

بررسی خواص شیمیایی و دارویی گیاهان مختلف جهت استفاده در صنعت داروسازی

ارائه راهکارهایی برای کنترل کیفی و کمی گیاهان دارویی

توسعه روش های جداسازي، تعيين ساختمان، سنتز مشتقات جديد و تعيين فعاليت بيولوژيك تركيب گياهان مورد استفاده در صنایع داویی

انجام تحقیقات لازم در حوزه ارائه مواد بهینه سازگار با بافت جهت استفاده در بدن انسان و ایجاد کمترین آسیب های ایمونولوژیک

ارزیابی و آنالیز برهمکنش های دارویی با قسمت های مختلف بدن به منظور سنجش و تخمین سمیت دارو و کاهش اثرات جانبی ناشی از آن

توسعه روش های کروماتوگرافی و الکتروفورز جهت تعیین دقیق فرمو‌ل‏های ساختاری و مسیرهای بیوسنتزی

بهینه سازی رادیوداروهای مورد استفاده در درمان ناهنجاری های مغزی از طریق میزان سازگاری آن با سد خونی-مغزی (BBB)

تحقیقات در حوزه هدفمند کردن تولید محصولات ارگانیک و متناسب با اصول تغذیه

انجام تحقیقات لازم در حوزه اثرات زیست شناختی ناشی از کودهای مورد استفاده در کشاورزی و میزان تاثیر آنها بر سلامت جوامع انسانی و خطر ابتلا به سرطان

تدوین شاخص های جدید کیفیت آب از نقطه نظر شیمی آلی و کانی بر اساس مطالعات بهداشتی و سلامتی انسان و بیماری های ناشی از آب

ارائه راهکارهایی برای پيشگيري از سميت و عوارض جانبي داروها از طریق تکنولوژی نانو

عرضه نسل جدید نانوداروهای هدفمند ضد تومور و داروهای ضد آلزایمر

مشارکت و همکاری با نمتخصصین فارماگنوزی جهت التقاط رشتههای شیمی و داروسازی در حوزه کرومانوگرافی و اسپکتروسکوپی برای شناسایی و جداسازی مواد دارویی در گیاهان

ارزیابی ترکیب شیمیایی و بافت سنگ های کلیه، مثانه و صفرا در آزمایشگاه های متالوژی جهت تشخیص منشاء ایجاد عارضه و مسیر درمان بیماری