مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

طراحی و ساخت آشکارسازهای سوسوزن مورد نیاز

طراحی و ساخت مدارهای پردازش سیگنال حاصل از دوربین گاما

طراحی و ساخت لامپ های تکثیرگر فوتون و فوتودیودهای مورد استفاده در قرائت سیگنال نوری حاصل از آشکارساز

طراحی و ساخت موازی سازهای مورد استفاده در پزشکی هسته ای

طراحی و ساخت آشکارسازهای مورد استفاده برای آشکارسازی پرتوهای ایکس

طراحی و ساخت تیوب اشعه ایکس مورد استفاده برای پرتودهی بیمار

طراحی و ساخت موازی سازهای مورد استفاده شامل botie filter، slice collimator و primary apperture

طراحی و ساخت آشکارسازهای مورد نیاز

طراحی و ساخت مدارهای همزمانی موردنیاز

طراحی و ساخت مدارهای پردازش سیگنال حاصل آشکارساز

طراحی و ساخت septa های مورد نیاز برای جمع آوری دو بعدی اطلاعات در مقاصد کاردیولوژی

طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک جهت تامین رادیوداروهای مورد استفاده در اسکنرهای PET

طراحی و ساخت تیوب اشعه ایکس مورد استفاده برای پرتودهی بیمار

طراحی و ساخت کاست تری رادیولوژی شامل فیلم های رادیولوژی هالید نقره، آینه و مبدل های پرتو ایکس به نور مرئی (intensifier)

طراحی و ساخت گرید به منظور حذف اثرات ناشی از پراکندگی در کیفیت تصویر

طراحی و ساخت تیوب اشعه ایکس مورد استفاده برای پرتودهی بیمار

طراحی و ساخت آشکارسازهای مورد استفاده شامل آشکارسازهای flat pannel

طراحی و ساخت مدارهای پردازش سیگنال حاصل آشکارساز

طراحی و ساخت تیوب اشعه ایکس مورد استفاده برای پرتودهی بیمار

طراحی و ساخت image intensifier به منظور تبدیل پرتوهای ایکس به سیگنال مرئی، تبدیل سیگنال مرئی به سیگنال الکتریکی و تقویت آن و در نهایت تشکیل تصویر

طراحی کویل های RF

طراحی مغناطیس های مورد استفاده برای تولید میدان مغناطیسی

طراحی و ساخت مدارهای پردازش سیگنال

طراحی و ساخت کریستال پیزوالکتریک، damping block و matching layer به منظور تهیه Transducer

طراحی و ساخت مدارات آشکارسازی سیگنال های فراصوت و مبدل های صوتی به سیگنال RF

طراحی و ساخت مدارهای پردازش سیگنال به منظور پیاده سازی تکنیک echo ranging و تشکیل تصویر

طراحی و ساخت مولد RF موردنیاز جهت فعال کردن کریستال های پیزوالکتریک و Transducer

طراحی و ساخت تفنگ الکترونی

طراحی و ساخت پمب یونی (به منظور ایجاد خلاء)

طراحی و ساخت ساختار شتابگر شامل drift tubes، مگنترون و کلایسترون

طراحی و ساخت مغناطیس منحرف کننده برای تغییر جهت باریکه الکترون

طراحی و ساخت سیستم موازی باریکه شامل primary collimator و secondary collimator (Jaws)

طراحی و ساخت target و فیلتر مسطح کننده

طراحی و ساخت فیزیکی چشمه پرتوزای مورد استفاده

طراحی و ساخت سیستم کنترل از راه دور به منظور کنترل حرکات چشمه در داخل بدن

طراحی و ساخت اپلیکاتورهای موردنیاز به منظور نگهداری چشمه در هنگام پرتودهی

ساخت کویل های RF به منظور ایجاد افزایش دمای لازم از طریق امواج RF

ساخت آنتن های موردنیاز به منظور ایجاد افزایش دمای لازم از طریق امواج MW

طراحی و ساخت کریستال پیزوالکتریک، damping block و matching layer به منظور تهیه Transducer

طراحی و ساخت مولد RF موردنیاز جهت فعال کردن کریستال های پیزوالکتریک و Transducer

طراحی و ساخت وسائل و تجهیزات تشخیصی مثل شنوائی سنجی

ساخت و راه اندازی تجهیزات تکنولوژیک مورد استفاده در اتاق عمل مانند کوتترهای جراحی

ساخت و راه اندازی تجهیزات تکنولوژیک مورد استفاده در لاپاراسکوپی

ساخت و راه اندازی تجهیزات تکنولوژیک مورد استفاده در سیستم های تنفسی و gating

ساخت و راه اندازی تجهیزات کایروپراکتیک

ساخت سمعک

ساخت دستگاه های الکتروآنسفالوگرافی

ساخت تجهیزات مورد استفاده در سیستم های آندوسکوپی

طراحی و ساخت pacemaker

طراحی و ساخت سیستم های گفتاردرمانی

طراحی بخش های الکترونیکی و کنترل اعضاء و اندام مصنوعی و ساخت وسایل توانبخشی

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند دريچه هاي قلب

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند مفاصل مصنوعي

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند استخوان ها

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند غضروف ها

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند تاندون ها

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند ديسکهاي بين مهره اي

طراحی و ساخت بخش‌های مکانیکی اندام مصنوعی مانند پيوندهاي سيستم اسکلتي-عضلاني

طراحی و ساخت بیورآکتورها

طراحی و ساخت بيوسنسورها

ساخت محصولات و تجهيزات جديد پزشكي شامل نانوروبات ها و بافت‌هاي مصنوعي

طراحی و ساخت حسگر های جدید بر مبنای فناوری نانو جهت استفاده در تصویربرداری درون تنی

ساخت حسگرهای زیستی بر پایۀ نانو ساختارهای طلا (به منظور تشخیص زودهنگام سلول های سرطانی)

ساخت و استفاده از ساختارها، وسایل و سيستم‌هاي داراي ويژگي ها و عملكرد جديد به دليل داشتن اندازه‌هاي كوچك

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در مقاصد تشخیصی مانند Optical Coherence Tomography

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در رادیوتراپی مانند Photodynamic Therapy

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در چشمپزشکی و اپتومتری مانند LASIK

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در ارتوپدی مانند درمان ضایعات مچ دست و پا و مفاصل بین انگشتی، سندرم های گردنی و کشیدگی عضلانی از ستون فقرات

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در فیزیوتراپی نظیر تورم، هماتوم، درد و ایسکمی بافتی

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در دندان پزشکی مانند رفع پوسیدگیهای دندانی

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در جراجی به منظور ایجاد برش های ظریف و عاری از خونریزی

ساخت سیستم های لیزری جهت استفاده در درماتولوژی مانند رفع سوختگی های پوستی، اگزما و پسوریاسیس و کنترل هماتوم

مشارکت علمی و عملیاتی در تجهیز آزمایشگاههای مرتبط با علوم آزمایشگاهی

ساخت ابزارهای مورد استفاده در سنجش کمی تابشهای یونیزان و غیریونیزان مثل دوزیمترهای مختلف تابش

مشارکت در ساخت اندام های مصنوعی برای افراد معلول

مشارکت علمی و عملیاتی در تامین تجهیزات لازم برای بررسی های سلولی و مولوکولی

مشارکت علمی و عملیاتی در تامین تجهیزات لازم جهت کشت سلولی in vitro

طراحی و تولید بیورآکتورها و بیوژنراتورهای فراورده های بیولوژیک و ایمنی شناسی پیشرفته

تولید کیت های تشخیصی

ساخت آشکارسازهای RF جهت ارزیابی آسیبهای ایجاد شده در DNA از طریق آشکارسازی سیگنال های RF دریافتی از سلول

ساخت الکترودهای مورداستفاده در دریافت سیگنال های حیاتی

مکنتوانسنالوگرافی MEG

ساخت میکروآرایه

استفاده های صنعتی

هوش مصنوعی

رباتهای دستیار اجتماعی

پزشکی: کمک در جراحی های دقیق پزشکی با استفاده از بازوهای رباتیک

طراحی بیوپلیمرها جهت ساخت اندامهای مصنوعی

طراحی بیوپلیمرها جهت ساخت حامل های دارویی (drug carrier)

پیشنهاد و آماده سازی مواد لازم جهت ساخت پروتزهای دندانی

ساخت قطعات فلزی جایگزین استخوان با استفاده از ترکیباتی نظیر نیکل و تیتانیم

ساخت بیوسرامیک های مختلف برای ایمپلانت دائمی سرامیکی در بدن انسان

ساخت سیم های اورتودنسی

پیشنهاد و آماده سازی فلزات سازگار با بافت جهت ساخت stent های مورد استفاده در آنژیوبلاستی

پردازش سیگنالهای مغزی به منظور پیش بینی زودهنگام بیماریها

توسعه ابزارهای محاسباتی برای تحلیل دادگان با حجم بالا که در پزشکی تولید می شوند BIG DATA

مدلسازی و شبیه سازی سیستم های زیستی به منظور تحلیل، پیش بینی و کنترل آنها

مدلسازی محاسباتی روند ایجاد سرطان و تاثیر روشهای درمانی

ارائه راهکارهای جدید برای پردازش سیگنال های حیاتی و پردازش تصاویر پزشکی

ثبت و پردازش سیگنال‌های برانگیختة شنوائی

انجام پردازش های لازم در اعضای مصنوعی شنوائی

پردازش سیگنال های صوتی گفتاری

تحلیل و مدل سازی کیفی و کمّی عضلات و سیستم عصبی محرک آنها

مشارکت در تشخیص بهتر ناهنجاریهایی از قبیل سرطان از طریق ارائه راهکارهای جدید در پردازش تصویر

توسعه روش های مبتنی بر محاسبات به منظور تخمین و ارزیابی عملکرد روش های مختلف درمان سرطان و بهینه سازی روند درمان

مشارکت در زمینه درمان سرطان از طریق ارائه راهکارهای جدید در طراحی درمان سرطان

طراحی و توسعه نرم افزارهای طراحی درمان جهت استفاده در انکولوژی پرتویی

طراحی و توسعه نرم افزارهای بازسازی تصویر جهت تشخیص بهتر ناهنجاری های آناتومیک

ارزیابی و آنالیز سیگنال های قلبی و مغزی مثل ECG و vital signals

راه اندازی و توسعه روش های درمانی مبتنی بر تابش غیریونیزان از قبیل درمان فوتودینامیک (photodynamic therapy)