دانشگاه شهید بهشتی

کد خبر: 66579

30/01/2017 02:32

بررسی اثر مصرف آنتاگونیست گیرنده های ملاتونین بر میزان رشد تومور در مدل حیوانی سرطان سینه در موش های Balb/C