دانشگاه شهید بهشتی

کد خبر: 66576

23/01/2017 02:25

سنجش توجه بصری با استفاده از ردیاب چشمی

میزان توجه بصری بیننده را می توان تا حد زیادی با ترجیح یا عدم ترجیح وی به نگاه کردن یا انتخاب یک محرک متناسب دانست و مورد سنجش قرارداد که این ترجیح می تواند به گونه ای زیرمجموعه ای از رفتار اجتماعی فرد در زندگی روزمره باشد.

1. توجه بصری در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم
مجری طرح: نگار سماک نژاد- حمیدرضا پوراعتماد

میزان توجه بصری بیننده را می توان تا حد زیادی با ترجیح یا عدم ترجیح وی به نگاه کردن یا انتخاب یک محرک متناسب دانست و مورد سنجش قرارداد که این ترجیح می تواند به گونه ای زیرمجموعه ای از رفتار اجتماعی فرد در زندگی روزمره باشد. بعنوان مثال می توان به پردازش چهره در کودکان اتیستیک اشاره نمود. چشم از مهمترین پارامترهای صورت در پردازش چهره است و برقراری ارتباط چشمی نقش مهمی در برقراری تعاملات اجتماعی دارد. برخلاف کودکان نرمال که هنگام نگاه کردن به چهره بیشتر به ناحیه چشم توجه می‌کنند ، عدم برقراری ارتباط چشمی و به دنبال آن رفتارهای اجتماعی غیر معمول از بزرگترین چالش‌های اختلال اتیسم بشمار می‌آید. لذا، آموزش تماس چشمی می تواند نقش مهمی در بهبود زندگی اجتماعی افراد اتیستیک ایفا نماید. بنابراین، بررسی و مقایسه الگوی حرکات چشم و در نهایت ارتقای تماس چشمی در کودکان مبتلابه اتیسم هنگام مشاهده تصاویر چهره که از طریق تحلیل داده های ردیاب چشمی انجام می شود از حیطه های مهم در سنجش توجه بصری کودکان اتیستیک است.

2. توجه بصری در نورومارکتینگ
مجری طرح: نگار سماک نژاد

با در نظر گرفتن این موضوع که با افزایش تعداد محرک ها در پیرامون فرد، اجتناب وی از توجه به برخی محرک ها بیشتر می شود، اهمیت درک بصری در رقابت های تنگاتنگ بازاریابی جایگاه ویژه ای دارد. با افزایش چالش شرکتهای تولید کننده محصول در جلب مخاطب، بتدریج تأثیر درک بصری مصرف کننده مورد بررسی علمی قرار گرفت و تلفیقی از علم بینایی و روان شناسی شناختی اهمیت بسزایی در ارتقای علمی بازاریابی بصری پیدا کرد. این خط پژوهشی مرتبط به توجه بصری را می توان بخشی از دانش رو به رشد نورومارکتینگ دانست. همانند قسمت نخست، یکی از راههایی که بررسی ادراک بینایی را برای ما ممکن می کند بررسی حرکات چشم مصرف کننده حین تماشای محصولات است. از آنجا که میزان توجه با حرکات چشم رابطه مستقیم دارد، با بررسی رفتار مصرف توجه لحظه ای وی مورد ارزیابی قرار می دهیم.