مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

بررسی اثر مصرف آنتاگونیست گیرنده های ملاتونین بر میزان رشد تومور در مدل حیوانی سرطان سینه در موش های Balb/C

  • عنوان فارسی مقاله: بررسی اثر مصرف آنتاگونیست گیرنده های ملاتونین بر میزان رشد تومور در مدل حیوانی سرطان سینه در موش های Balb/C

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب بررسی اثر مصرف آنتاگونیست گیرنده های ملاتونین بر میزان رشد تومور در مدل حیوانی سرطان سینه در موش های  Balb/C
  • دوشنبه 11 بهمن 1395
  • 451

چکیده فارسی