مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

مقایسه سوگیری های ادراکی کودکان و بزرگسالان در پردازش اشکال ترکیبی

  • نویسندگان

    حمیدرضا پوراعتماد و ستاره مختاری

  • عنوان فارسی مقاله: مقایسه سوگیری های ادراکی کودکان و بزرگسالان در پردازش اشکال ترکیبی

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب مقایسه سوگیری های ادراکی کودکان و بزرگسالان در پردازش اشکال ترکیبی
  • دوشنبه 4 بهمن 1395
  • 589

چکیده فارسی

علی رغم مطالعات گسترده بر روی سوگیری های ادراکی کودکان، به توانایی آنها در اتخاذ استراتژی ادراکی متناسب با موقعیت توجه چندانی نشده است. در این تحقیق، عملکرد کودکان دبستانی در یک تکلیف ردیابی محرک هدف با عملکرد بزرگسالان مقایسه شده است. در هر تمرین شکلی ترکیبی (شکلی که از در کنار هم قرار گرفتن اشکال کوچکتر تشکیل شده باشد) به افراد نشان داده شد که در آن محرک هدف یا در سطح کلی و یا در جزئیات تعبیه شده بود.

نتایج نشان داد که تفاوت در عملکرد کودکان نسبت به بزرگسالان زمانی ظاهر می شود که شکل ترکیبی از اجزای کمتری تشکیل شده باشد و محرک هدف در سطح کلی تعبیه شده باشد. این نتایج پیشنهاد می دهد که احتمالا توانمندی یکپارچه سازی ادراکی نسبت به توانمندی تقطیع تحول کندتری دارد.