مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

سنجش، ارزیابی و بهبود مستمر استراتژی مشارکت الکترونیک از طریق وبگاه های سازمان های مردم نهاد: مورد کاوی وبگاه انجمن صرع ایران

  • نویسندگان

    فاطمه مهدی پور

  • عنوان فارسی مقاله: سنجش، ارزیابی و بهبود مستمر استراتژی مشارکت الکترونیک از طریق وبگاه های سازمان های مردم نهاد: مورد کاوی وبگاه انجمن صرع ایران

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب سنجش، ارزیابی و بهبود مستمر استراتژی مشارکت الکترونیک از طریق وبگاه های سازمان های مردم نهاد: مورد کاوی وبگاه انجمن صرع ایران
  • سه شنبه 23 آذر 1395
  • 528

چکیده فارسی

صرع یکی از شایع ترین اختلالات عصبی مزمن با شیوع نسبتا بالای 1.5-1.4 در هر1000 نفر، به خصوص در کشورهای در حال توسعه است.

انجمن صرع ایران، سازمانی مردم نهاد است، که از سال 1374 با هدف تلاش در راستای پیشگیری از بیماری صرع انتخاب مسیر صحیح درمانی مبتلایان، ارتقاء دانش و نگرش عمومی جامعه پیرامون صرع و حمایت از بیماران مصروع به فعالیت می پردازد. امروزه وب سایت ها یکی از ابزارهای اصلی مورد استفاده سازمان های مردم نهاد برای به اشتراک گذاری ارزش ها، اقدامات، و اهداف سازمان می باشند. اگر بازدید کنندگان وب سایت نتوانند به آن چه که در پی آن هستند دست یابند، و به عبارت بهتر نتوانند با سازمان تعامل کنند، سازمان فرصت مشارکت بخش عظیمی از افراد جامعه را از دست خواهند داد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی استراتژی مشارکت الکترونیک در وبگاه های سازمان های مردم نهاد مطالعه موردی انجمن صرع ایران است. در پژوهش حاضر به منظور پاسخ گویی به سوالات پژوهش از مدل مرجع تجربه کاربری CUBI و ترکیبی از روش های کمی و کیفی مناسب با بستر مورد نظر استفاده گردیده است. پژوهشگر در نقش کاربر پژوه و تحلیلگر تجربه کاربری به شکل مستمر به پایش و بررسی وضعیت مشارکت الکترونیک وب سایت انجمن صرع ایران پرداخته است، چالش ها و مشکلات پیش روی کاربران به جهت تعامل با وب سایت بررسی گردیده است و در انتها به جهت بهبود مشارکت الکترونیک در وبگاه سازمان، استراتژی های مناسب و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد گردیده است.

استاد راهنما: کاوه بازرگان