مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

سنجش و ارزیابی دسترسی پذیری وب پرتال های دولتی کشور بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی – مطالعه موردی: پرتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پرتال های دستگاه های همکار

  • نویسندگان

    مهدخت حافظی

  • عنوان فارسی مقاله: سنجش و ارزیابی دسترسی پذیری وب پرتال های دولتی کشور بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی – مطالعه موردی: پرتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پرتال های دستگاه های همکار

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب سنجش و ارزیابی دسترسی پذیری وب پرتال های دولتی کشور بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی – مطالعه موردی: پرتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پرتال های دستگاه های همکار
  • سه شنبه 23 آذر 1395
  • 441

چکیده فارسی

دسترسی‏ پذیری وب به معنی تسهیل امر دسترسی به اطلاعات و محتوای وب‏گاه‏ها ، برای عامه کاربران به‏ ویژه کاربران با ناتوانی‏های خاص و معلولیتهای جسمانی و نیز افراد سالمند است و دسترسی‏پذیری یکی از مهمترین ارکان و پیش نیازهای وب سایت‌ها و دولت الکترونیک در راستای ارایه خدمات بهینه به مخاطبان آنهاست.

رعایت استاندارد های مربوط به دسترسی‏ پذیری نه تنها از نظر فنی به بهبود وب‏گاه کمک می کند بلکه باعث می‏‌شود جامع ه‏ای بسیار آسیب‏پذیر تر از آنچه در فکر طراحان اولیه و توسعه دهندگان وب‏گاه ها بوده از آن بهره ببرند. در حال حاضر بسیاری از کشور های جهان علاوه بر رعایت کردن این استاندارد های بین‏ المللی به عنوان یک الزام برای خدمت رسانی تحت وب، قوانین و مقررات قاطع خود را در این زمینه وضع کرده اند و به این صورت جامعه معلولین را به عنوان یکی از مخاطبین خود به رسمیت شناخته اند. در این پایان نامه سعی شده با مطالعه تطبیقی پژوهش های پیشین، اسناد کلیدی و قوانین کشوری و بین المللی، جایگاه قانونی و کاربردی دسترسی‏ پذیری در ایران و دیگر کشور های جهان مشخص شود و سپس پرتال وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان نمونه به دو روش مبتنی بر شبکه و مبتنی بر متخصص از نظر دسترسی پذیری ارزیابی شده، راهکار هایی برای بهبود پرتال معرفی شوند و در نهایت پیشنهادات و راهبرد هایی برای بهبود شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در ایران ارائه ‏شود.

استاد راهنما: کاوه بازرگان