مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

کاربرد تکنولوژی های نوین در طراحی بهینه ساختمانهای مسکونی ایران (با رویکرد تکنولوژی های مربوط به انرژی) مورد مطالعه شهر شیراز

  • نویسندگان

    سمیرا محمودی

  • عنوان فارسی مقاله: کاربرد تکنولوژی های نوین در طراحی بهینه ساختمانهای مسکونی ایران (با رویکرد تکنولوژی های مربوط به انرژی) مورد مطالعه شهر شیراز

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب کاربرد تکنولوژی های نوین در طراحی بهینه ساختمانهای مسکونی ایران (با رویکرد تکنولوژی های مربوط به انرژی) مورد مطالعه شهر شیراز
  • دوشنبه 15 آذر 1395
  • 756

چکیده فارسی

این رساله کوششی است در راستای بزرگترین دغدغه ی دنیای امروز، بهینه سازی مصرف انرژی و تلاش برای رسیدن به پایداری که رویکرد هزاره سوم تمدن انسانی تلقی می شود.

همانطور که می دانیم در شهرهای ما عمده ی مصرف انرژی متعلق به ساختمان های مسکونی می باشد در ایران مصارف خانگی حدود 40% از انرژی کل مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است که متاسفانه همچنان به شیوه های سنتی ساخته و بهره برداری می شوند و استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر هنوز جایی برای خود پیدا نکرده است.

در این میان برای بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی های نوین در طراحی ساختمان های مسکونی که منجر به
کاهش مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی می شوند (که سوال اصلی این پژوهش می باشد) ابتدا به بررسی و شناخت انواع تکنولوژی های نوین در دنیا که منجر به کاهش مصرف انرژی می شوند پرداخته و مروری می کنیم بر استانداردها و اقداماتی که کشورهای پیشرفته ی دنیا در این راستا انجام داده اند. در مراحل بعدی پژوهش با در نظر گرفتن شهر شیراز بعنوان نمونه ی موردی، مطالعاتی پیرامون شرایط آب و هوایی این منطقه و تاثیراتی که در پی آن بر سیستم های مختلف می گذارد، ویژگیهای مسکن در آن و راهکارهایی که برای صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می دهند صورت گرفته و در نهایت دو ساختمان مسکونی موجود را بعنوان نمونه های متداول مسکن در بافت شهری شیراز در نظر گرفته و سعی کرده که با طراحی سیستم های تکنولوژیک نوین، از میزان مصرف انرژی در این ساختمان ها بکاهیم.

استاد راهنما: دکتر سید حسین(ایرج) معینی , مهندس ولی ا... پورکرامتی - استاد مشاور: دکتر محمد تحصیلدوست - دوره: کارشناسی ارشد - دانشکده: معماری و شهرسازی