مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

صداوسیما و سه‌شنبه‌های بدون خودرو

  • عنوان فارسی مقاله: صداوسیما و سه‌شنبه‌های بدون خودرو

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب صداوسیما و سه‌شنبه‌های بدون خودرو
  • دوشنبه 17 آبان 1395
  • 162

چکیده فارسی

از صداوسیما توقع می‌رود اگر خوش‌آموزی ندارد حداقل بدآموزی نداشته باشد. تبلیغات و در مرحله‌ای بحرانی‌تر برنامه‌های صداوسیما باید از ابعاد مختلف تجزیه‌وتحلیل شود؛ آنچه امروز از رسانه ملی کشور مشاهده می‌کنیم تنها دو جنبه دارد؛ محتوای این رسانه یا در حال تزریق نگاه خاص است یا تزریق مادی‌گرایی و سطحی‌نگری.

سرآغاز

سیاست کلی همه‌ی دستگاه‌های فرهنگی پس از انقلاب گام برداشتن در مسیر معنویت بود در آن زمان که سازمانی به «صداوسیما» معروف شد و جای «رادیوتلویزیون ملی ایران» را گرفت؛ همه بر این باور بودند که صداوسیما نباید به‌هیچ‌روی به ‌اصطلاح آن زمان آلوده‌ی مادی‌گرایی شود و به تبلیغات که از اندیشه‌های مذموم و پدیدآورنده‌ی اقتصاد رقابتی است و پایه‌گذار آن دنیای غرب است، رو کند. این باور چنان نفوذ داشت که روزنامه‌ی معروف «میزان» که به مرحوم بازرگان تعلق داشت را مورد شماتت قراردادند، چرا که در سرمقاله‌ای به حمایت از اقتصاد رقابتی پرداخته بود. اقتصاد رقابتی یعنی پیروی از شیوه‌های نوین تبلیغاتی که در دنیای کنونی بخشی از روانشناسی اجتماعی را شامل می‌شود.

با شروع فشارهای اقتصادی بر صداوسیما، عرصه برای تولیدات درخور توجه تغییر کرد و صداوسیما به دلیل رقابت‌هایی که به‌ناچار می‌بایست با شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی انجام دهد، با کمبود بودجه مواجه شد که از طریق سازوکارهای معمول رفع نمی‌شد. لذا رسانه‌ی ملی برای حل این مشکل معیارهای پیشین را به‌یک‌باره کنار گذاشت و چنان در ورطه‌ی تبلیغات مختلف، حتی آگهی‌های گمراه‌کننده غرق شد که اکنون برنامه‌های اصلی تحت تأثیر آگهی‌های تجاری قرارگرفته که به نظر می‌رسد چنین حجم تبلیغاتی حتی در رسانه‌های غربی نیز وجود ندارد.