مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

تبیین ذکراحاطی و انبساطی انسان‌کامل

  • نویسندگان

    حسینی شاهرودی, سیدمرتضی

  • عنوان فارسی مقاله: تبیین ذکراحاطی و انبساطی انسان‌کامل

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب تبیین ذکراحاطی و انبساطی انسان‌کامل
  • جمعه 9 مهر 1395
  • 553

چکیده فارسی

سیر عباد خدا و راهروان راه حق و حقیقت، دو گو‌نه است: سیر محبی و سیر محبوبی. متناسب با این دوگروه، دو‌گو‌نه ذکر وجود دارد: مجازی و حقیقی. برخلاف ذکر مجازی که قیام به نفس اعتباری بنده دارد، در ذکر حقیقی ‌که اصالتاً به محبوبان حق یعنی معصومان -که درود خدا بر ایشان باد - اختصاص دارد، میان ذاکر و مذکور هیچ نحوه دوگانگی وجود ندارد؛ زیرا دوگانگی از آن محجوبان ‌است و با عصمت ناسازگار است.