مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

ارزیابی نظریه لوئیس پویمن درباره اخلاق‌باور

  • نویسندگان

    طهماسبی, مهدی

  • عنوان فارسی مقاله: ارزیابی نظریه لوئیس پویمن درباره اخلاق‌باور

  • فرمت مقاله

    application/pdf

تصویر مطلب ارزیابی نظریه لوئیس پویمن درباره اخلاق‌باور
  • چهارشنبه 7 مهر 1395
  • 494

چکیده فارسی

در یک نگاه کلی، اراده‌گرایی و قرینه‌گرایی دو رویکرد رقیب درباره اخلاق باور بوده است. لوئیس پویمن فیلسوف آمریکایی معاصر با انتقاد از این دو رویکرد، نظریه اراده‌گرایی غیر مستقیم تجویزی را ارائه نموده است. در این نظریه برای تحلیل شکل‌گیری باور، هم به نقش «ادله» و «عوامل زمینه‌ای» بطور توأمان توجه شده و هم، «عقلانیت» مبنای داوری بین قرائن و ادله متعارض قرار گرفته است. پویمن با تکیه به این تحلیل، کوشیده است تا با تعیین شرایط خاصی، از اراده‌گرایی غیرمستقیم در کسب و حفظ باور، با وجود قرائن کافی بر خلاف، دفاع اخلاقی نماید.در این مقاله ضمن ارائه توصیفی دقیق از نظریه پویمن درباره اخلاق باور، به تحلیل و بررسی این نظریه و شرایط ذکر‌شده برای جواز اخلاقی اراده‌گرایی می‌پردازیم.