مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

پارادایم جدید در مدیریت سیلابهای شهری

در سال‌های اخیر، به دلیل روند افزایشی شهرسازی و تغییرات آب و هوایی، شدت، بزرگی و فرکانس سیلاب‌ها در مناطق شهری افزایش یافته است. سیلاب‌ها منجر به مشکلاتی جدی از قبیل بحران‌های اجتماعی، ضررهای اقتصادی و هم‌چنین مشکلات زیست‌محیطی و مسائل بهداشتی می‌گردد.

 • شنبه 4 دی 1395 07:21

بهره برداری پایدار از آبخوان (تعادل بخشی آبخوان) با استفاده از روش حل مناقشات تئوری منابع مشترک

در اصطلاح منابعی مانند آب های زیرزمینی، جنگل ها، مراتع، شیلات و ... را منابع طبیعی مشترک می نامند، که به اختصار CPRs گفته می‌شود. CPRs فقط شامل منابع طبیعی مذکور نیست و منابع ساخته شده توسط انسان مانند مخازن، تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب، جاده ها و... را نیز در بر می گیرد. مفاهیم و نظریه ها در رابطه با چگونگی استفاده از این منابع مشترک را تئوری منابع مشترک گویند. این تئوری در واقع راه حلی به منظور مدیریت رقابت های موجود بر سر استفاده از منابع مشترک می‌باشد.

 • شنبه 4 دی 1395 07:11

بازنگری و ارزیابی طرح‌های توسعه‌ منابع آب در‌ حوضه‌های‌ آبریز درجه 2 با استفاده از معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی

وجود فشار فزاینده ناشی از اشتغال تامین نشده در استانهای مختلف، رقابت شدیدی برای توسعه کشاورزی بدون توجه به پتانسیل حوضه، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، حق آبه محیط زیست و توجیه پذیری اقتصادی را به همراه داشته است.

 • شنبه 4 دی 1395 07:44

برنامه فضای مجازی

 • شنبه 8 آبان 1395 10:03

برنامه محیط زیست

 • شنبه 8 آبان 1395 10:03

سامانه مبدع دانشگاه شهید بهشتی

از همه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند برای مشارکت در برنامه های علمی دعوت می کند. لطفا فعالیت های پژوهشی خود را از طریق همین سامانه برای ما ارسال فرمایید.

ارسال رساله / پایان نامه

نظام موضوعات ارائه شده برای هر واحد، پیشنهادی بوده و واحدها می‌توانند با توجه به امکانات خود در هر موضوع با برنامه‌های علمی دانشگاه همکاری نمایند. همچنین موضوع جدید به پیشنهاد اعضای محترم هیات علمی و پس از تصویب در واحد، باید به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود تا پس از تایید به نظام موضوعات برنامه مرتبط اضافه شود.
 • پارادایم جدید در مدیریت سیلابهای شهری

  شنبه 4 دی 1395 07:21

  در سال‌های اخیر، به دلیل روند افزایشی شهرسازی و تغییرات آب و هوایی، شدت، بزرگی و فرکانس سیلاب‌ها در مناطق شهری افزایش یافته است. سیلاب‌ها منجر به مشکلاتی جدی از قبیل بحران‌های اجتماعی، ضررهای اقتصادی و هم‌چنین مشکلات زیست‌محیطی و مسائل بهداشتی می‌گردد.

 • بهره برداری پایدار از آبخوان (تعادل بخشی آبخوان) با استفاده از روش حل مناقشات تئوری منابع مشترک

  شنبه 4 دی 1395 07:11

  در اصطلاح منابعی مانند آب های زیرزمینی، جنگل ها، مراتع، شیلات و ... را منابع طبیعی مشترک می نامند، که به اختصار CPRs گفته می‌شود. CPRs فقط شامل منابع طبیعی مذکور نیست و منابع ساخته شده توسط انسان مانند مخازن، تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب، جاده ها و... را نیز در بر می گیرد. مفاهیم و نظریه ها در رابطه با چگونگی استفاده از این منابع مشترک را تئوری منابع مشترک گویند. این تئوری در واقع راه حلی به منظور مدیریت رقابت های موجود بر سر استفاده از منابع مشترک می‌باشد.

 • طراحی و ساخت دستگاه سی تی اسکن حیوانی و گرفتن تصاویر In Vitro و In Vivo

  سه شنبه 23 آذر 1395 16:03

  میکرو سی‌تی و مینی سی‌تی در واقع مدل‌های کوچک‌شده دستگاه سی‌تی اسکن کلینیکی می‌باشند که برای تصویربرداری از حیوانات کوچک و تحقیقات آزمایشگاهی گسترش یافته‌اند.

 • اعتبارسنجی نرم افزار مکمل طراحی درمان دستگاه براکیتراپی GZP6

  سه شنبه 23 آذر 1395 15:50

  روشهای درمان سرطان عموما سه دستهاند: جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی. این روشها به طور مستقل یا ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرتودرمانی به دو دسته عمده تقسیم می‌شود: پرتودرمانی از راه دور (تله تراپی) و پرتودرمانی از راه نزدیک (براکیتراپی).

 • ساخت فانتوم کبد و استفاده از دوربین گاما جهت کمّی سازی اکتیویته در کبد

  سه شنبه 23 آذر 1395 15:41

  در سال‌های اخیر با توجه به دسترسی روزافزون به رادیو ایزوتوپ‌های گسیلنده بتا، کوشش برای درمان سرطان کبد و متاستازهای کبدی به روش تزریق رادیودارو از طریق رگ و بستن رگ‌های کبدی مورد توجه مراکز درمانی قرار گرفته است.

 • تاثیر سکوت سازمانی بر کجروی سازمانی

  سه شنبه 23 آذر 1395 15:33

  از چالشهای اساسی غالب سازمانهای معاصر در عصر اطلاعات و ارتباطات با افزایش شتابان دانش جهانی چالش سرمایه انسانی توانمند و پویا است.