مدیریت برنامه‌های دانشگاهی علمی (مبدع)

نسخه آزمایشی

پارادایم جدید در مدیریت سیلابهای شهری

در سال‌های اخیر، به دلیل روند افزایشی شهرسازی و تغییرات آب و هوایی، شدت، بزرگی و فرکانس سیلاب‌ها در مناطق شهری افزایش یافته است. سیلاب‌ها منجر به مشکلاتی جدی از قبیل بحران‌های اجتماعی، ضررهای اقتصادی و هم‌چنین مشکلات زیست‌محیطی و مسائل بهداشتی می‌گردد.

  • شنبه 4 دی 1395 07:21

بهره برداری پایدار از آبخوان (تعادل بخشی آبخوان) با استفاده از روش حل مناقشات تئوری منابع مشترک

در اصطلاح منابعی مانند آب های زیرزمینی، جنگل ها، مراتع، شیلات و ... را منابع طبیعی مشترک می نامند، که به اختصار CPRs گفته می‌شود. CPRs فقط شامل منابع طبیعی مذکور نیست و منابع ساخته شده توسط انسان مانند مخازن، تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب، جاده ها و... را نیز در بر می گیرد. مفاهیم و نظریه ها در رابطه با چگونگی استفاده از این منابع مشترک را تئوری منابع مشترک گویند. این تئوری در واقع راه حلی به منظور مدیریت رقابت های موجود بر سر استفاده از منابع مشترک می‌باشد.

  • شنبه 4 دی 1395 07:11

بازنگری و ارزیابی طرح‌های توسعه‌ منابع آب در‌ حوضه‌های‌ آبریز درجه 2 با استفاده از معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی

وجود فشار فزاینده ناشی از اشتغال تامین نشده در استانهای مختلف، رقابت شدیدی برای توسعه کشاورزی بدون توجه به پتانسیل حوضه، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، حق آبه محیط زیست و توجیه پذیری اقتصادی را به همراه داشته است.

  • شنبه 4 دی 1395 07:44

برنامه فضای مجازی

  • شنبه 8 آبان 1395 10:03

برنامه محیط زیست

  • شنبه 8 آبان 1395 10:03

سامانه مبدع دانشگاه شهید بهشتی

از همه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند برای مشارکت در برنامه های علمی دعوت می کند. لطفا فعالیت های پژوهشی خود را از طریق همین سامانه برای ما ارسال فرمایید.

ارسال رساله / پایان نامه

نظام موضوعات ارائه شده برای هر واحد، پیشنهادی بوده و واحدها می‌توانند با توجه به امکانات خود در هر موضوع با برنامه‌های علمی دانشگاه همکاری نمایند. همچنین موضوع جدید به پیشنهاد اعضای محترم هیات علمی و پس از تصویب در واحد، باید به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود تا پس از تایید به نظام موضوعات برنامه مرتبط اضافه شود.